Wyniki zaliczeń – MK SS

Wyniki kursu MK-SS:

ÓSMA seria sprawozdań, które wpłynęły + kolokwia i obecności.

Uzyskane pozytywne oceny ze sprawozdań również można poprawiać. Czas na poprawę do 2 tyg.