WM I – SS – WYNIKI

Wyniki dotyczące Państwa postępów zamieszczone są w pliku (przycisk poniżej).

OSTATNIA KOLUMNA – OCENA KOŃCOWA JEST WIĄŻĄCA DOPIERO PO 2 TERMINIE KOLOKWIUM CHYBA, ŻE NIE ZOSTAŁ SPEŁNIONY WYMÓG OBECNOŚCI.