WM II – WYNIKI

Uzyskane pozytywne oceny ze sprawozdań również można poprawiać. Czas na poprawę do 2 tyg.