Tematy i dane do projektu – MK SS

Procedura związana z wydawaniem i zatwierdzaniem tematów (PŁYTA-ŻEBRO):

  1. pobieracie Państwo temat z mojej strony,
  2. uzupełniacie Państwo temat danymi w oparciu o nr tematu przypisany do nr indeksu,
  3. wykonujecie Państwo skan uzupełnionego tematu,
  4. modelują Państwo zadanie projektowe,
  5. opracowują Państwo wyniki, tworząc sprawozdanie gdzie stroną tytułową jest wykonany wcześniej skan.

Oszustwo = rozmowa dyscyplinarna ze studentem, która może skończyć się niezaliczeniem kursu!

TEMAT – STRONA TYTUŁOWA – PŁYTA-ŻEBRO

DANE DO TEMATÓW – 12.03.2019 – PŁYTA-ŻEBRO

Procedura związana z wydawaniem i zatwierdzaniem tematów (POWŁOKA):

  1. pobieracie Państwo temat z mojej strony,
  2. uzupełniacie Państwo temat danymi w oparciu o nr tematu przypisany do nr indeksu
  3. temat oraz dane sprawdzam dopiero przy wykonanym sprawozdaniu z powłoki!

Oszustwo = rozmowa dyscyplinarna ze studentem, która może skończyć się niezaliczeniem kursu!

TEMAT – STRONA TYTUŁOWA-POWŁOKA

DANE DO TEMATÓW – POWLOKA