Realizacje

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego Odra – SINOHYDRO LTD. (Rędzin)

W ramach kontraktu z Chińską firmą Sinohydro LTD. pracowałem w “dwóch” okresach pierwszy – “Rędziński”.

Celem modernizacji odcinka Rędzińskiego było przystosowanie go do przepuszczania wód powodziowych poprzez:

  • budowę przepławki,
  • modernizację koryta wraz z zastosowaniem umocnień linii brzegowej,
  • przebudowę śluz.

Poniżej kilka fotografii z Rzędzina:

 

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego Odra – SINOHYDRO LTD. (Mosty Warszawskie)

W ramach kontraktu z Chińską firmą Sinohydro LTD. pracowałem w “dwóch” okresach drugi – “Mosty Warszawskie”.

Celem modernizacji odcinka na Mostach Warszawskich było przystosowanie go do przepuszczania wód powodziowych oraz zapewnienie ochrony miasta przed “zalaniem” poprzez:

  • budowę nowej “żelbetowej” budowli wlotowej,
  • modernizację istniejącej bramy powodziowej,
  • przebudowę i umocnienie istniejącej linii brzegowej i zaplecza portowego.

Poniżej zamieszczam kilka zdjęć z “MW”.

KEZM BUD – firma projektowo – nadzorująca

W ramach zatrudnienia na stanowisku asystenta prowadziłem standardowe czynności związane m.in. z:

  • asystowaniem przy prowadzeniu nadzorów inwestorskich,
  • asystowaniem przy sporządzaniu projektów drogowych oraz sanitarnych,
  • sporządzaniem kosztorysów i obmiarów powykonawczych realizowanej inwestycji.

Jedną z ciekawszych realizacji była ulica Sportowa gm. Długołęka. Kilka zdjęć zamieszczam poniżej.