O przedmiocie – WM II SN

W ramach ćwiczenia projektowego z Wytrzymałości Materiałów II dla studiów niestacjonarnych omawiane są studentom “4” zadania, które opierają się na:

  • Zadanie nr 1 – wyznaczeniu obciążenia dopuszczalnego z warunku wytrzymałościowego dla stalowej belki,
  • Zadanie nr 2 – wyznaczeniu odpowiedniego przemieszczenia oraz kąta obrotu dla belki w zadanych przekrojach/punkatch w oparciu o Metodę Obciążeń Wtórnych – “MOW”,
  • Zadanie nr 3 – wyznaczeniu naprężeń normalnych i stycznych w zadanym przekroju belki, oraz wyznaczenie naprężeń zredukowanych korzystając z odpowiednich hipotez wytrzymałościowych,
  • Zadanie nr 4 – wyznaczeniu wartości siły krytycznej P oraz współczynnika wyboczeniowego korzystając z kryterium energetycznego Timoszenki oraz modelu Eulera.

Po każdym omówionym zagadnieniu student pozyskuje wiedzę potrzebną do wykonania projektu.