O przedmiocie – MK SS

W ramach laboratorium z Metod Komputerowych dla Studiów Stacjonarnych omawiane są studentom “2” zadania, które opierają się na:

  • modelowaniu płyty z żebrem w programie ABAQUS dla dwóch wariantów 250 węzłów i 1000 węzłów, dla których wyznaczane są naprężenia oraz przemieszczenia w zadanych miejscach,
  • modelowanie przestrzennej konstrukcji powłokowo-prętowej  w programie ABAQUS o ustalonej ilości elementów skończonych. Analiza wyboczenia zamodelowanego ustroju.

Po omówionym zagadnieniu student pozyskuje wiedzę potrzebną do wykonania projektu.