O mnie

Jestem pracownikiem badawczo-dydaktycznym na Zakładzie Dróg i Lotnisk (Z-2) Politechniki Wrocławskiej. Moją pasją “budowlaną” jest drogownictwo – w szczególności metody wzmacniania podłoża i sposoby odwadniania konstrukcji drogowych.

W mojej pracy naukowej kładę duży nacisk na zjawiska związane z powstawaniem  mikro spękań w górnych warstwach konstrukcji nawierzchni (warstwy konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – mieszanki bitumiczne) oraz koncentruję się nad wpływem zagęszczenia na kształtowanie wytrzymałości i trwałości zmęczeniowej w projektowanych warstwach konstrukcji nawierzchni.

Cenię sobie profesjonalizm projektowy oraz “inżynierskie” podejście wszystkich uczestników procesu budowlanego.